الگری جدید ترین گزینه رم

در حال حاضر چند هفته ای می شود که شانس گاسپرینی و ساری برای نشستن روی نیکمت بیشتر از همگان است. حال امروز ایل مساجرو نوشت که الگری پیشنهادی دارد. در این گزارش ذکر شده است که مدیران رم وضعیت آلگری که در پایان فصل از یووه جدا می شود، را زیر نظر گرفته اند. خود شخص جیمز پالوتا این پیشنهاد را مطرح کرد و برای آن اقدام می کند.

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.