بیانیه طوفانی کورواسود

“دیگر کافی است!
دنیله دروسی آخرین قربانی سریال رفتار ناشایست و زشت باشگاه با کسانی که عاشق این رنگ ها هستند، هست. نمیتوانیم بی تفاوت بایستیم و از بین رفتن ارزش ها و نمادها و فلسفه مان را تماشا کنیم.
دیگر کافی است، رمانیست ها فردا هفدم می به خیابان ها خواهند آمد و صدای اعتراض خود را به گوش همه خواهند رساند، ساعت 15 فردا میدان گویلیلمو مارکونی، مقابل ساختمان اصلی باشگاه تجمع اعتراض آمیز خود را برگزار خواهیم کرد.
این یک دعوتنامه برای تمام کسانی است که حس میکنند بهشان خیانت شده، کسانی که نشان دادن و بیان ناامیدی و یاس خود را حق خودشان میدانند است، همانطور که اهالی کورواسود بر این عقیده اند که رم نقطه اشتراک همه ما و متعلق به تمام مردم است.
به خاطر احترام به رم، از همه دعوت میکنیم کنارهم حضور داشته باشند.
آ.اس رم متعلق به ما هست.”

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.