پیام مارکیزیو برای ده روسی

کلودیو مارکیزیو بازیکن سابق یوونتوس و تیم ملی ایتالیا،بعد از تایید خبر خداحافظی دانیله ده روسی در پایان فصل،در صفحه شخصی خود در اینستا نوشت:”می گویند که این ذات طبیعت است،اما آن چیزی که می‌دانم، وقتی که باد از حرکت بایستند و یا مسیرشان را تغییر دهند، پرچم هایی می مانند که همیشه بالا هستند و در حال تکان خوردن است. عشق هایی که به وجود آوردند و عشق هایی را که دریافت کرده اند،باعث وجود این نیروی فنا نا پذیر شده است.
دوست من تو خیلی بزرگ هستی.”