نیویورک سیتی به دنبال دانیله

دنیله دروسی در پایان فصل از رم جدا می شود و توتومرکاتووب گزارش داده است که آینده کاپیتان رم خارج از ایتالیا رقم خواهد خورد.
طبق این گزارش نیم نیویورک سیتی به طور جدی خواهان دنیله است برای به خدمت گيری دانیله دست به کار شده است، قبل از اینکه تیم های دیگر به دروسی علاقه نشان دهند.همچنین گفتی است که پیرلو هم بعد از ترک یوونتوس به نيويورک سیتی پیوست.