نماینده های تاتنهام در رم

به گزارش نیکولو شیرا خبرنگار گازتا دلو اسپرت،علاقه تاتنهام فینالیست لیگ قهرمانان امسال به نیکولو زانیولو ستاره رمی ها همچنان ادامه دارد.از همین رو برخی از نماینده های این باشگاه انگلیسی،برای بررسی عملکرد او،دیدار آ.اس رم و یوونتوس را از نزدیک نظاره گر بودند.بعد از گزارش های این نماینده ها،ممکن ست پیشنهاد جدیدی از سوی اسپرزی ها برای رم ارسال شود.از طرفی دیگر،زانیولو منتظر یک جلسه برای تمدید قرارداد ست.