تساوی پریماورا با سمپدوریا

در هفته 28 پریماورا،رمی ها در ریکارد گارونه مهمان سمپدوریا بودند که با نتیجه بدون گل متوقف شدند.زاماریون،بوتارو،کارنیلوتی،بیاندا،ریکاردی،سمرارو،پتزلا،گرکو،بسوجن،سلار و استرلا ترکیب آلبرتو ده روسی را در این دیدار تشکیل دادند.کارنیلوتی،بوتارو،سمرارو و گرکو کارتی های رم در این دیدار بودند.