پایان داستان رم-ده روسی!

به گزارش اسکای اسپرت،دانیله ده روسی که در فصل جاری چندین بار مصدوم شد،آینده مبهمی در رم دارد.چندی پیش گفته می شد در صورت ادامه روند خوب کاپیتان،احتمال تمدید برای یک فصل دیگر وجود دارد اما در آخرین خبر آمده ست که هیچ جلسه ای برای بحث برای تمدید قرارداد با دانیله برنامه ریزی نشده ست.قرارداد فعلی او 30 ژوئن به پایان می رسد.