توتی می ماند

توتی در رم‌ می ماند

به گزارش رته اسپورت،بعد از آنکه آنتونیو کونته پیشنهاد هدایت رم را رد کرد، فرانچسکو توتی به آینده خود می اندیشد توتی به دنبال استفعا از کادر مدیریتی رم است تا مشکلی برای باشگاه بوجود نیاورد. توتی از تأثیر گذاری مطمئن نیست و به همین دلیل به فکر این فکر افتاده است.با این حال به نقل Il Tempohoweverهمچنان کاپیتان در باشگاه باقی خواهد ماند.