آخرین وضعیت مصدومان

رم برای کسب سهیمه لیگ قهرمانان چهار بازی مهم و سخت پیش رو دارد و نیازمند تمامی بازیکنان خود است. مصدومیت مانعی بزرگ در این فصل بوده است و رم رکوردار مصدوم در اروپا است.

ژکو که در تمرینات دچار مصدومیت شد، مشکل خاصی ندارد و به جنوا سفر می کند ولی پروتی همچنان درد دارد و غایب خواهد بود.

کاپیتان دروسی و سانتون قطعا به این بازی نمی رسد و ولی وضعیت کلایورت در هاله از ابهام قرار دارد. کارسدورپ که چند روز است به تمرینات گروهی پیوسته است، وضعیت جسمانی مطلوبی دارد.