میلان سرمربی فصل بعد را انتخاب کرده است؟

دیفرا بعد از اخراج به چندین تیم لینک شده است.دی فرانچسکو اصلی ترین گزینه سران روسونری است. لا گازتا دلو اسپورت گزارش داده است که میلان تا زمانی که شرایط جدول مشخص نشود، گزینه ای را انتخاب نمی کند،زیرا مشکلات مالی باعث میشود که نتوانند به گزینه های بزرگ تری روی آورند. درصورتی که موفق به کسب سهمیه نشنوند، به سراغ دیفرا می رونند. طرفدارن میلان نسبت دیفرا احساس خوشایندی ندارند.