لیست بازیکنان رم برای دیدار مقابل کالیاری

لیست بازیکنان رم برای دیدار مقابل کالیاری اعلام شد. بر این اساس زانیولو و کریستانته بدلیل محرومیت برای این بازی دعوت نشدند.کاپیتان دروسی، سانتون و کارسدورپ بدلیل مصدومیت نمی توانند جالوروسی را همراهی کنند.بازی رم و کالیاری شنبه ساعت 20:30در ورزشگاه المپیکو برگزار می شود.