توافقات شخصی با کرانیو

هر کسی که سرمربی فصل آینده رم شود نیاز به یک دروازه بان مستعد دارد و مدیران رم از موضوع به خوبی خبر دارند. السیو کرانیو دروازه بان 24 ساله کالیاری گزینه اول جالوروسی برای پست دروازه بانی است و حتی به توافقات شخصی نیز رسیده اند؛ قرارداردی به مدت چهار سال و حقوقی در حدود 1.5 میلیون یورو. تماس های اولیه دو باشگاه بر قرار شده است و مدیران کالیاری قیمتی حدود 20 میلیون یورو می‌خواهند؛ بنابراین احتمال می رود که رم از سلار و پزلا بازیکنان تیم پریماورا در این معامله استفاده کند.