برتری پرگل پریمامورا مقابل تورینو

در هفته 25 لیگ پریماورا ،رمی ها در تره فونتانه میزبان تورینو بودند که موفق شدند با پنج گل این تیم را شکست دهند..فوزاتو،پارودی،تراشیانی،کارنیلوتی،سمرارو،ریکاردی،پتزلا،گرکو،دوراتزیو،سلار و بسویجن ترکیب اصلی گرگ های جوان را تشکیل دادند.بسویجن دو بار،پتزلا،سلار،دوراتزیو گلزنان جالوروسی ها در این دیدار بوده اند. پتزلا نیز تنها کارتی رم در این دیدار بوده ست.