دیدار اولسن با کودک بیمار قبلی

رابین اولسن دروازه بان سوئدی رم, با کارهای انسان دوستانه اش نشان داده است که دل رئوفی دارد. او امروز به ملاقات فرانس فورسبرگ سوئدی رفت. فرانس یازده ساله بدلیل مشکل قبلی مادر زاد هفته بعد به زندگی اش را به تیغ جراحان می سپارد. پسر سوئدی یک آروز قبل از عمل دارد و آن این است که الگوی زندگی خود رابین اولسن را ببیند و اولسن امروز این رویا را عملی کرد. در اول این ملاقات آنها به المپیکو و تریگوریا رفتند و با بازیکنان ملاقات کرد. بعد از بازدید به خانه اولسن رفتند و به بازی پرداختند و بعد از صرف شام، چند لباس از خود و یک توپ که تمام بازیکنان رم آنرا امضا کردند را به عنوان هدیه به فرانس داد.