ماسارا به رم بازگشت

پس از یک نشست دو روزه پالوتا، ماسارا و بالدینی در شهر بوستون آمریکا برای مسائل پیش روی باشگاه، ماسارا مدیر ورزشی موقت رم آمریکا را به مقصد رم ترک کرد. انتظار می‌رود که طی ساعاتی دیگر حکم ماسارا به عنوان مدیر ورزشی رسمی رم اعلام شود.