پیشنهاد پالوتا به ماسارا!

زمان اعتماد فرا رسیده؛

به گزارش ایل تمپو اولین دیدار بین پالوتا بالدینی و ماسارا دیشب پس از رسیدن ماسارا به آمریکا، در بوستون صورت گرفت.
جلسه های بیشتری هم امروز مدیران رم با مالک در مورد آینده باشگاه امروز خواهند داشت.
گزارش می شود که برای ماسارا دو انتخاب وجود دارد؛ یکی قبول کردن کار به عنوان مدیر ورزشی در کنار لوییس کامپوس که در مونت کارلو  به عنوان مشاور بازار نقل انتقالات خواهد ماند ، و دومین گزینه قبول نکردن میز مدیریت ورزشی رم و کار کردن در تیم دیگری به عنوان مدیر ورزشی و یا شاید هم پیوستن به دوست صمیمی خود والتر ساباتینی، کسی که حکم استاد را برای ماسارا دارد. به نظر می رسد با پیشنهادی که پالوتا به ماسارا برای پست مدیر ورزشی رم داده ، نشان از اعتماد پالوتا به ماسارا و دیدن آمادگی در وی برای ایفای نقش اول است.احتمال زیاد ماسارا این پیشنهاد را خواهد پذیرفت.

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.