دلیل دوری اولسن از ترکیب

رابین اولسن اخیرا جایگاه خود را از دست داد و آنتونیو میرانته جایگزین این مرد سوئدی شد.به گزارش اسکای اسپرت اولسن هنوز زبان ایتالیایی را نیاموخته ست و یکی از دلایلی که کلودیو رانیری او را از ترکیب حذف کرده ست،این بوده.در حقیقت اولسن فقط چند اصطلاح ایتالیایی را بلد ست که برای رانیری مشکل بزرگی ست !