دوستانه اسطوره های رم و فرمول یک

پنج شنبه بعد از ظهر تیم های اسطوره های آ.اس رم و فرمول یک در دیداری دوستانه که درامد خاصل از آن صرف خیریه می شود،در کمپ تره فونتانه به مصاف هم رفتند.آملیا،کاستی،اسکارکیلی،کاندلا،تونتو،پروتا،ماینی،کونتی،توتی،گائوتری و دلوکیو ترکیب تیم رمی ها را تشکیل دادند.این دیدار با نتیجه پنج بر پنج به پایان رسید.دلوکیو 4بار و بالزارتی یک بار برای رمی ها گلزنی کردند.