فلورنزی به اودینزه می رسد!؟

به گزارش ایل مسجرو،الساندرو فلورنزی بعد از مصدومیتی که داشت هم اکنون شرایط بهتری دارد.او که در 21 مارچ گذشته از مصدوم شده بود،مقابل سمپدوریا می توانست در ترکیب قرار گیرد اما نمی خواست به اجبار در ترکیب قرار بگیرد.گفته می شود آله در دیدار روز شنبه مقابل اودینزه در دسترس کلودیو رانیری قرار خواهد داشت.خط دفاعی پیش بینی شده برای دیدار بعدی فلورنزی،مانولاس،فاتزیو و خسوس ست!