رسمی؛تمدید قرارداد ریکاردی

به گزارش توئیتر رسمی باشگاه آ.اس رم،سران رم برای تمدید قرارداد با السیو ریکاردی به توافق رسیدند.قرارداد جدید تا سال 2023 اعتبار خواهد داشت.این می تواند بهترین هدیه برای تولد او باشد.او که به تازگی اولین بازی رسمی خود را برای رم به انجام رساند،تنها 17 سال سن دارد.