پالوتا:”بهانه اوردن کافی ست.

به گزارش توئیتر انگلیسی رم جیمز پالوتا پرزیدنت جالوروسی بعد از باخت تیمش مقابل ناپولی گفت:”همه می دانند که چه اشتباهاتی در این فصل انجام شد و به همین دلیل ما این تغییرات را اعمال کردیم، ولی دیگر زمان برای بهانه آوردن تمام شده است. عملکردی که مقابل اسپال نشان دادیم بد بود و امروز حتی بدتر. این بازیکنان باید بیدار شوند و نشان دهند که تخم دارند. دیگر بهانه آوردن بس است.”