کنفرانس رانیری پیش از دیدار با ناپولی

کلودیو رانیری در کنفرانس مطبوعاتی پیش از مسابقه رم-ناپلی شرکت کرد که بخش های مهم آن در ریز قرار گرفته ست.

“همه بازیکنان میخواهند بازی کنند و این برای من خبر خوبی است، اما نمیخواهم ریسک کنم و باعث تشدید مصدومیت بازیکنان تیم بشوم.
مانولاس به من گفته که میخواهد بازی کند اما باید همه چیز را کنترل کنم و نیاز است شرایط را بسنجم.”
اولسن؟
رابین اولسن دروازه بان خوبی هست. حتی قبل از آمدن به رم هم درحال پیشرفت بود و از او خوشم میامد. من کاملا بهش اعتماد دارم.”
“رابطه تیم و هواداران یک رابطه حیاتی است. من فکر میکنم همیشه همینطور بوده. طرفدارها میتونن یک نیروی مضاعف برای ما به حساب بیان و امیدوارم موقعیت کنونی رم درک کنند و ازتیم حمایت کنند و پشت ما باشن.”
چیزی که از بازیکنانم انتظار دارم، بازیکنانی که همگی بازیکنان بزرگ و خوبی هستند، این است که شخصیت مسئولیت پذیری خودشان نشان بدهند.”