آینده مبهم کاپیتان

آینده دروسی در رم مبهم است. قرارداد کاپيتان در پایان فصل به اتمام می رسد. کوریره دلو اسپورت و اسکای اسپرت گزارش می دهد که برای تمدید قرارداد همه چیز به وضعیت جسمانی دروسی بستگی دارد. در صورت تداوم و ادامه مصدومیت ها بعید است که قادر باشد تیم ابدی اش را همراهی کند ولی اگر تا پایان فصل به فرم ایده آل اش برسد، مدیران رم قراردادی یکساله پیش روی او می گذارند.

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.