مانچینی اصلی ترین گزینه رم برای خط دفاع

رسانه ها هر روز گزینه هایی را برای خط دفاعی رم معرفی می کنند. مانچینی مدافع جوان ایتالیایی آتلانتا یکی از گزینه های است که بارها نام او اطراف رم شنیده شده است. طبق گزارش روزنامه Il Giorno مانچینی بسیار نزدیک جالوروسی است و اصلی ترین گزینه رم برای خط دفاعی محسوب می شود. این روزنامه گزارش داده است که این باشگاه برگامویی بدنبال جانشینی برای اوست.