پتراچی مدیر ورزشی آینده رم؟

به نظر می رسد که پالوتا مدیر ورزشی بعدی رم را انتخاب کرده است. جیانلوکا پتراچی مدیر ورزشی تورینو یکی از گزینه های احتمالی رم برای جایگزینی مونچی است. Toro.it گزارش می دهد که پالوتا پیشنهادی رسمی برای جذب او ارائه نکرده است ولی او بسیار نزدیک رم است. جیانلوکا پتراچی کونته دوستی قدیمی است و می توانند از رابطه خوبش با کونته که یکی از گزینه های رم برای سرمربیگری فصل بعد است کمک کند و او را به پایتخت ایتالیا بیاورد.

ساباتینی نیز یکی دیگر از گزینه هاست.