رم به دنبال بازگرداندن فراتسی

داویده فراتسی محصول آکادمی آ.اس رم که در دسامبر 2017 رم را به مقصد ساسولو ترک کرد،مجددا مورد توجه سران رم قرار گرفته ست.این بازیکن 19 ساله در حال حاضر به صورت قرض در آسولی بازی می کند و نمایش خوب او در سری بی،باعث شده تا یوونتوسی ها نیم نگاهی به این بازیکن داشته باشند.حال سران رم نمی خواهند این جواهر را از دست بدهند  و می خواهند بند خرید مجدد 10 میلیون یورویی را که در قراردادش گنجانده  شده بود،فعال نمایند و او را به پایتخت بازگرداند.