حضور رم در جام ستارگان

به گزارش گازتا دلو اسپرت،فرانچسکو توتی برای حضور در رقابت های جام ستارگان که مسابقاتی بین افسانه های فوتبال ست،به چین سفر کرد.این رویداد تا 24 مارچ ادامه خواهد شد.ریوالدو،باجو،فیو،مورینتس و پیرس تعدادی از ستارگانی هستند که در این رقابت ها حضور خواهند داشت.