فرعون به زودی تمدید می کند

استفان ال شعراوی ستاره ای فصل رمی ها که با بهترین گلزن جالوروسی تا به ایجای فصل ست،به تازگی به تیم ملی ایتالیا نیز دعوت شده ست.از طرفی مدت هاست شایعه تمدید او با رم شنیده می شود و اکنون همه چیز جدی تر شده ست.قرارداد فعلی او تا 2020 اعتبار دارد و انتظار می رود به زودی مدیربرنامه های و با ریکی ماسارا برای تمدید قرارداد جلساتی برگزار کنند.به گزارش کالچومرکاتو،قرارداد جدید تا سال 2024 اعتبار خواهد داشت و دستمزد خالص فرعون،3میلیون یورو خواهد بود.

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.