کریستانته :ما با طرز فکر اشتباهی وارد میدان شدیم

برایان کریستانته هافبک ملی پوش جالوروسی بعد از شکست تیمش مقابل اسپال،به خبرنگاران گفت:”دوره سختی است و تغییرات زیادی وجود داشته است. در این وضعیت کار اسان نیست و مطمئن نیستم که اتفاقات مثبتی بعد این تغییرات رخ بدهد. ما با طرز فکر اشتباهی وارد میدان شدیم. اسپال برتر از ما بود و توانست که ما را شکست بدهد.

یک یا دو تغییر باعث نمی شود که بتوان فصل را به شکلی دیگری به اتمام رساند، چیز های زیادی دیگری وجود دارد. فرستادن چند نفر باعث موضوع را عوض نمی کند.”