مارکانو : می خواهم در رم بمانم

ایوان مارکانو مدافع 31 ساله اسپانیایی جالوروسی که در تابستان از پورتو به رم بصورت رایگان آمد و در ترکیب رم نتوانست جای بگیرید و اغلب بصورت بازیکن ذخیره از او استفاده می شود. مارکانو در مصاحبه ای گفت که می خواهد در رم بماند. او گفت :هر مربی طرز فکر خاصی دارد. ما در حال خروج از وضعیتی هستیم که در آن گل های زیادی دریافت می کردیم و این برای مربی اولويت دارد.
ماندن در رم؟ هر مدافعی گل به خودی زده است. در این فصل من انتظار داشتم که بیشتر بازی کنم اما هدف من این است که بمانم و کار بهتری را انجام بدهم.

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.