بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی ایتالیا

لیست بازیکنان دعوت شده برای بازی های ملی تیم ملی ایتالیا اعلام شد که بر این اساس رم چهار نماینده دارد.فلونزی، زانیولو، کریستانته و الشعراوی نمایندگان جالوروسی برای همراهی آتزوری در دو بازی مقابل لیختن اشتاین و فنلاند هستند.