پانوچی :تماسی از طرف رم به من گرفته نشد

کریستین پانوچی مدافع سابق جالوروسی که اکنون مربی آلبانی است و از او به عنوان یکی از گزینه های احتمالی جانشینی دی فرا نام برده می شد؛ در مصاحبه Anch’io Sport به این شایعات جواب داد و درمورد رانیری و آینده اش نیز صحبت‌ کرد.‌او گفت :”از طرف رم هیچ تماسی با من گرفته نشد. رانیری باشگاه را خوب می شناسند و خود رمی  و می تواند رم را جزو چهار تیم کند پس بنابراین گزینه مناسبی است. میلان بهتر از رم نیست. برای رم مهم این است که به ثبات دست یابد تا بتواند عملکرد خوبی داشته باشد. رم کیفیت لازم برای کسب سهمیه لیگ قهرمانان را دارد. جو رم یکی از زیبا ترین چیزهایی است که در جهان است. من از کار در تیم آلبانی راضی هستم. من تا نوامبر با آلبانی قراردادی دارم ولی به بعد از آن فکر نکردم.”