شیک :به سه امتیاز این بازی نیاز داریم

پاتریک شیک قبل از بازی با امپولی به رما تی وی گفت :مربی جدید وارد شده است، بنابراین ما دوباره شروع می کنیم و رسیدن به رتبه چهارم در دسترس است. ما به 3 امتیاز این بازی نیاز داریم و باید ببریم.

صبحت های رانیری؟ شنیدن صحبت های او بسیار خوب است. رانیری به ما گفت که متحد شوید مخصوصا وقتی که مرتکب اشتباه می شویم.