اسامی بازیکنان مقابل اسپال

در آستانه دیدار آ.اس مقابل امپولی در المپیکو که اولین بازی رم تحت هدایت کلودیو رانیری نیز هست،اسامی بازیکنان اعلام شد که مصدومین و غایبین زیادی در لیست دیده می شوند.ژکو،کولاروف و فاتزیو به دلیل غیبت و ده روسی،پلگرینی،پاستوره،مانولاس و چنگیز به دلیل مصدومیت در دسترس رانیری قرار ندارند.