مصدومیت زانیولو !!

به گزارش ایل مسجرو،شرایط رو این روزه اورژانسی ست!بعد از مصدومیت ده روسی،مانولاس،فاتزیو،پلگرینی،چنگیز و محرومیت کولاروف و ژکو حالا بازیکن دیگری با مشکل مواجه شده ست.نیکولو زانیولو در تمرینات امروز صبح از ناحیه ساق پا با مشکلی مواجه شده ست که به زودی شرایط او بررسی می شود.در حال حاضر به نظر می رسد حضورش برای دیدار مقابل امپولی با شک و تردید هایی رو به رو ست.از طرفی السیو رومانولی نیز مشکلاتی دارد که باید منتظر آخرین بررسی های باشیم.