روزلا:”رم خانواده من ست.”

روزلا سنسی مالک سابق باشگاه آ.اس رم در مصاحبه جدید خود گفت:”پدرم همیشه درباره فوتبال،رم و خاطرات پدربزرگ سیلویو صحبت می کرد،حتی زمانی که بیمار بود.رم خانواده من ست.دی فرانچسکو؟او یک شخصی عالی ست و احترام زیادی برای او قائلم.دیفرا بسیار متعهد،جدی و حرفه ای ست.فوتبال در بعضی از اوقات بدترین خود را نشان می دهد اما زیبایی هایی نیز وجود ندارد.سخت ترین فصل ما،2004/05 بود که چند سرمربی تغییر دادیم.فوتبال نمی تواند فقط یک کسب و کار باشد.”