لحظه به لحظه با رانیری

12:45 رانیری وارد تریگوریا شده ست تا قرارداد خود را با باشگاه رم امضا کند.

11:55رانیری برای معاینات پزشکی در ویلااستوارت متوقف شد و سپس همراه با همراه با ده سانکتیس راهی تریگوریا می شود.

11:25 کلودیو بعد از رفتن به خانه خود،اکنون همراه با مورگان ده سانکتیس،به سمت تریگوریا حرکت کردند تا قرارداد جدید را امضا کنند.

10:20 او فرودگاه را به مقصد خانه خود در پاریولی ترک کرد ست.سپس برای امضای قرارداد به ترگوریا خواهد رفت.

10:15 کلودیو رانیری همراه با همسرش در فرودگاه فیومیچینو فرود آمده ست.

 

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.