رسمی؛مونچی از رم رفت

بعد از نتایج ضعیف رم و اخراج دی فرانچسکو،مونچی مدیر ورزشی اسپانیایی نیز از رم جدا شد. مونچی به قولش که گفته بود که در صورتی که دی فرانچسکو اخراج شود، رم را ترک می کند، عمل کرد.دو طرف به توافق رسیدند که به این روابط حرفه ای پایان دهند. باشگاه مایل است که از مونچی برای زحماتش تشکر کند.
مونچی گفت :من دوست دارم از پالوتا، مدیران، کارکنان و بازیکنان و هواداران برای حمایتشان در این مدت تشکر می کنم.
مونچی که 17 سال مدیر سویا بود به رم آمد ولی آن طور که انتظار می رفت عمل نکرد و تیم را تضعیف کرد.ریکی ماسارا موقتا به عنوان جانشین وی کار می کند.

 

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.