دوری 3 هفته ای مانولاس

به گزارش اسکای اسپرت،کوستاس مانولاس مدافع یونانی آ.اس رم که به دلیل آسیب عضلانی،حدود سه هفته از میادین دور خواهد بود و برای دیدار 31 مارچ مقابل ناپولی به ترکیب رم بازخواهد گشت.این خبر بدی برای رانیری سرمربی جدید جالوروسی خواهد بود.