رسمی؛دیفرا اخراج شد

سایت رسمی باشگاه در بیانیه ای رسمی خبر اخراج اوزبیو دی فرانچسکو را تایید کرد.باشگاه دیگر با این دیفرا همکاری نخواهد کرد.در این بیانیه از زحمات اوزبیو دی فرانچسکو تشکر و برای او در آینده آرزوی موفقیت کرده ست.
پالوتا بعد از اخراج دی فرانچسکو گفت :از طرف خودم و همه مدیران و کارکنان و بازیکنان رم از دی فرانچسکو برای کارش، تعهد و نگرشش تشکر می کنیم. از زمان پیوستن اوزبیو به رم به صورت حرفه ای عمل کرد و همیشه برای رم تلاش کرد. برای او  در آینده آرزوی موفقیت می کنیم.”

کلودیو رانیری جدی ترین گزینه برای جایگزینی اوست.