رانیری فردا به رم می آید

بعد از اخراج دیفرا،انتظار می رود کلودیو رانیری جایگزین او شود.به گزارش اسکای اسپرت،سرمربی سابقه رم فردا از لندن به مقصد رم پرواز خواهد کرد و ساعت 12:55 در فرودگاه فیومیچینو شهر رم فرود خواهد آمد.او به عنوان گزینه ای موقت تا پایان فصل روی نیمکت رم خواهد نشست.گفته می شود طرفین برای امضای قرارداد 3 ماهه به توافق رسیده اند اما هنوز جزئیات آن باقی مانده ست تا رسمی شود.