مونچی مایل به ترک رم ست

به گزارش رسانه ها ایتالیایی،به نظر می رسد مونچی آماده ترک رم در تابستان ست و پیشنهاد قرارداد سه ساله آرسنال را پذیرفته ست.والتر ساباتینی مدیر ورزشی سابق رم و پیرو آئوسیلیو از اینتر دو گزینه برای جایگزینی مرد اسپانیایی رم ست.