سوسا با بوردو به توافق رسید

بر خلاف شایعاتی پیوستن سوسا به رم توتومرکاتووب گزارش می دهد که سوسا یکی از گزینه های رم برای جایگزینی دی فرانچسکو بود و قرار بود بازی پورتو و رم از نزدیک نظاره کند در استادیوم حضور ندارد زیرا با تیم بوردو به توافق رسیده است. پانوچی و رانیری گزینه های دیگر رم است.