مصاحبه دیفرا پیش از دیدار با پورتو

اوربیو دی فرانچسکو سرمربی رمی ها پیش از دیدار برگشت لیگ قهرمانان مقابل پورتو در کنفرانس مطبوعاتی شرکت کرد که در زیر قرار گرفته ست.

“این بازی طاقت فرساست و آنها یک گل در خانه به ما زدند پس باید به خوبی دفاع کنیم نتایج ما در لیگ قهرمانان نشان می دهد که عملکرد خوبی داشتیم، صعود به دور بسیار ارزشمند و عالی است. از وقتی که مربی رم شدم لحظات سختی را سپری کردم و این بخشی از کار ماست. ما باید روی تفکر تیمی کار کنیم نه انفرادی. انتخاب بر اساس فاکتوره ها و جنبه های زیادی انجام می‌شود؛ باید متمرکز و آماده باشیم تا شخصیت واقعی رم رانشان دهیم. هنوز کسی نمی داند که بازی می کند یا خیر ولی من با توجه به آمادگی شان انتخاب می کنم. شایعات بخشی از کار ماست ولی بازی فردا برای من مهم تر است.”