ژکو تمدید نمی کند

به گزارش اسکای اسپرت ادین ژکو که قراردادش در ژوئن سال 2020 به پایان می رسد،با رم تمدید نخواهد کرد و ممکن ست رم را ترک کند.سران رم نیز تمایلی برای ادامه رابطه خود با ستاره اهل بوسنی ندارند.از طرفی کالچو مرکاتو نیز نام های برای جایگزینی منتشر کرده ست،بلوتی،فالکائو و نیکولاس پپه نام های ست بر سر زبان هاست.

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.