مصاحبه ساباتینی با رادیو استریو

والتر ساباتینی مدیر ورزشی سابق رم معقتد است که نقشی در کشف زانیولو نداشته است. ساباتینی به تله رادیو استریو گفت :”من هیچ نقشی در کشف زانیولو نداشتم، البته هر کسی می خواهد کاشف چنین ستاره ای باشد ولی آن شخص من نبودم. انتقال او به اینتر قبل از ورود من توسط آسیلیو انجام شده بود و فقط من آن را تأیید کردم.حرف هایی شنیدم که من او را به رم دادم ولی اینطور نیست و من این کار را نکردم. این بازیکن در رم است و این انتقال توسط مونچی که شخص معتبری است، انجام شده است. هر روز احساس کمتری به رم پیدا می کنم. از بین بازیکنانی که جذب کردم، خیلی ها رم را ترک کردند ولی رم همیشه شهر من است. رم قضا و سرنوشت من بود و سرنوشت من به معنای زندگی من است. اکنون باید حواسم معطوف به سمپدوریا باشد و به رشد باشگاه کمک کنم. رم فصل بعد سهمیه لیگ قهرمانان را کسب خواهد کرد و به 8 تیم برتر اروپا راه می یابند. تیم خوب و کاملی است و شانس هم دارد.نوع بازی پاستوره باعث خجالت و شرمندگی من است. او قبلا در زمین بازیکن قابل اتکا بود و مردم را شگفت زده می کرد. او یک بازیساز است و به سبک تیم جامپائولو می خورد ولی دیگر صبحت را تمام می کنیم زیرا باعث سوتفاهم می شود.ژکو تنها یک دلیل آمد و آن دلیل این بود که رم نیاز به ستاره ای بزرگ در خط حمله بعد از توتی داشت. دست مزد او برای تیم سنگین بود ولی در اخر فصل قراردارد خوبی بستیم. اجازه بدهید که مشکل من و پالوتا را رها کنیم و در مورد آن حرف نزنیم و کارم را انجام بدم. فورزا رما”