دیدار دوستانه تیم های پایه بانوان ایتالیا

تیم های زیر 23 ساله ها و زیر 19 ساله های ایتالیا بانوان در دیدار دوستانه به مصاف هم رفتند و تیم زیر 23 ساله ها دو بر صفر به برتری رسیدند.لاباته و پیِمونته نماینده های رم در زیر 23 ساله ها، و سوفیا و گرجی نماینده های رم در زیر 19 ساله ها بوده اند.