ایران بدنبال مونتلا

گزارشات حاکی از این است که مونتلا اسطوره و مربی سابق رم به عنوان گزینه اصلی و ایده آل فدارسیون فوتبال ایران برای نیمکت تیم ملی ایران است.دو اسپرت گزارش داده‌است که روسای فدارسیون فوتبال بدنبال جذب وی با مبلغ 1/5 میلیون یورو برای سه سال هستند.