مصاحبه الشعا بعد برد فروزینونه

استفان ال شعراوی یکی از خوب های رم در دیدار مقابل فروزینونه بعد از برتری رمی ها مقابل میزبان خود به اسکای اسپرت ایتالیا گفت:”احساس خوبی دارم.با بازی بیشتر ،شرایط بهتری پیدا می کنید.از آنچه که انجام می دهم خوشحالم.این کیفیتی که نشان دادیم بهترین نبود.فکر می کنم بازی در این استادیوم و فضا خیلی آسان نیست و بسیار عصبی کننده بود اما ما خوب بودیم.نگرانی های زیادی وجود داشت اما در نهایت نتیجه را کسب کردیم.گل سوم؟همیشه چنین حرکتی را در تمرینات مرور می کنیم..”