اسامی بازیکنان مقابل بولونیا

اسامی بازیکنان برای دیدار مقابل بولونیا اعلام شد که بر این اساس چنگیز اوندر،کارسدورپ و پاتریک شیک غایبین رم هستند اما خبرخوب بازگشت اولسن،پروتی کوریچ ست.در زیر اسامی بازیکنان قرار گرفته ست.